Logo

Quinta Essentia Advies is opgericht door drs. Berendineke Steenbergen MBA. Al tijdens haar studie Sociale Wetenschappen hield zij zich bezig met vraagstukken omtrent de wendbaarheid van organisaties. De verworven kennis bracht zij vervolgens in haar twintigjarige ervaring, als leidinggevende, bestuurder en toezichthouder, in praktijk. Berendineke heeft brede ervaring opgedaan in welzijn, onderwijs en sport.

Het sociale werkveld is enorm in beweging en dat heeft grote gevolgen. Organisaties zijn gedwongen te veranderen om aan dit krachtenspel het hoofd te kunnen bieden. Helaas worden de geformuleerde veranderdoelen vaak niet bereikt; zelfs niet wanneer deze goed zijn doordacht. Dat komt mede omdat de medewerkers tijd en ruimte nodig hebben om mee te gaan in veranderingen. Quinta Essentia Advies maakt met u de verbinding tussen de bovenstroom en de onderstroom en biedt een concrete aanpak om uw medewerkers mee te krijgen.

Wij zijn graag praktisch en concreet en bieden u onder meer het volgende:

  • Advies op maat: hoe sluit u de onderstroom aan op uw bovenstroom?
  • Quickscan: in hoeverre is de onderstroom aangesloten bij de bovenstroom?
  • Psycho-educatie: welke effecten heeft een organisatieverandering op uw medewerkers en hoe kunt u daar het beste mee omgaan?
  • Train-de-trainer persoonlijke veerkracht
  • (Team)coaching
  • Checklist aandachtspunten teamoverleg


Heeft u interesse. Lees het artikel dat in februari 2017 verscheen in Sociaal Bestek (klik hier) en neem contact op met Berendineke Steenbergen. Haar LinkedIn-profiel kunt u hier vinden.:

Aanvullend op de ondersteuning door Quinta Essentia Advies is het mogelijk de Action Learning opleiding Hoger Management te volgen bij de Pons Academie. Berendineke Steenbergen is als oprichter en partner nauw betrokken bij de Pons Academie.

Berendineke Steenbergen